Rubrika: Zemědělství a lesnictví

Aktuality o zemdělském a lesnickém využívání krajiny

0

Lesnické zamyšlení

Tento text je psán z pozice lesáka a současně i ochránce přírody. Neklade si za cíl demonstrovat přesná čísla, tabulky či propočty. Spíš by měl vést k zamyšlení a dát mimo jiné problematiku šumavských...