Rubrika: Historie

Články o dávné i nedávné historii Šumavy a Pošumaví.

Šumavský prales v bouři (1892) 0

Julius Mařák: Šumavský prales

Temný lesní interiér: štíhlé pocuchané svíce smrků jen nezřetelně vystupují z mlh. Jednotlivé stromy jsou od sebe značně vzdáleny a stojí mezi nimi také velké množství mrtvých stromů. I na zemi se válí mrtvé...

1

Vylidňování Šumavy

Historie vylidňování Šumavy je sice jen o málo mladší než je věk můj, ale pokusím se o tom něco napsat. Jsem toho názoru, že důvodem tohoto děje byly a jsou dvě roviny. Prvou bych nazval historickou a druhou technicko – technologickou. Pokusím se věkovým vrstevníkům z pošumavské lokality, pro ně je především následující určeno, obě roviny připomenout a ty mladší s nimi seznámit.