Příroda, Historie, Současnost, Lidé, Názory

Šafrán bělokvětý – Vzácný tulák z Alp

Šumava je území, na kterém našlo svůj domov i několik rostlin, jejichž původní domovinou jsou Alpy. Jejich příchod na Šumavu se s největší pravděpodobností datuje do období poslední doby ledové. U mnoha z nich tvoří Šumava a její Předhůří…

Julius Mařák: Šumavský prales

Temný lesní interiér: štíhlé pocuchané svíce smrků jen nezřetelně vystupují z mlh. Jednotlivé stromy jsou od sebe značně vzdáleny a stojí mezi nimi také velké množství mrtvých stromů. I na zemi se válí mrtvé dříví, mnoho kmenů s větvemi…