Příroda, Historie, Současnost, Lidé, Názory

Pavel Hubený by měl být ředitelem Národního parku Šumava rovnou jmenován

5 653

Z různých stran se veřejnost dozvídá, že do konce měsíce března bude rozhodnuto o osobě ředitele Národního parku Šumava. Zda se tak stane přímým jmenováním stávajícího tzv. „dočasného“ ředitele Správy NPŠ Pavla Hubeného anebo bude vypsáno výběrové řízení, o tom rozhodne ministr životního prostředí Richard Brabec, do jehož kompetence tento krok výlučně spadá.

Není žádným tajemstvím, že pro Šumavu půjde o jedno z nejsledovanějších a nejočekávanějších rozhodnutí z útrob Ministerstva životního prostředí. Pro jaké řešení se pan ministr Brabec rozhodne, v tuto chvíli nevím.  Nechám stranou výběrové řízení, po němž jistě budou volat odpůrci současného vedení Správy NPŠ a z úst se jim při tom pohrnou laviny frází o dodržování zákonů, jako kaše z pohádkového hrnečku.  Na mysli mám všechny ty, jímž loňským odvoláním ředitele Jiřího Mánka odkopl ministr Brabec jednu z posledních neohlodaných „státních kostí“ jménem „Národní park Šumava“ přímo zpod čumáku. Pro některé z nich se v médiích i politických kuloárech užívá označení „kmotr“ častěji, než pro výběr rezidentů sicilského Palerma.

Richard Brabec by se neměl ohlížet na to, co jeho rozhodnutí řeknou „sousedé“, kdejaká hlásná trouba ze Svazu obcí či konsorcium jihočeských kmotrů a Pavla Hubeného ředitelem Správy NPŠ rovnou jmenovat. Ostatně, tradici přímého jmenování zavedl již Brabcův předchůdce, kamarád šumavských a hlubockých starostů, Tomáš Chalupa (ODS), jenž bez výběrového řízení do funkce ředitele Národního parku Šumava účelově a na pokyn z Hradu ovládaného V. Klausem a jihočeské ODS, naimplantoval diletanta Jana Stráského a po něm již zmíněného Jiřího Mánka a nikdo z výše uvedených proti těmto velice nestandardním až průzračně zištným způsobům jmenování tehdy neprotestoval.

A proč právě Pavel Hubený? Do svého loňského dočasného jmenování ředitelem NPŠ vykonával přes dvě desítky let funkci šéfa Chráněné krajinné oblasti Šumava.  A velice úspěšně! Pavel Hubený je – na rozdíl od ostatních ředitelů, zvláště pak Jiřího Mánka – konzistentní ve svých názorech. Nikde jsem od něj nečetl jeden rok ódy na šumavskou bezzásahovou divočinu, kterou nám bude celý svět závidět, aby pár let na to započal s prosazováním i realizací budování šumavského lunaparku. Národní park Šumava po celou dobu chápe v první řádě jako prostor pro Přírodu, její procesy a ochranu, nikoliv jako místo pro léčení vlastních mindráků, uspokojování podnikatelských aktivit a pozemkových čachrů svých stranických i nestranických kamarádů ani jako trampolínu k odrazu do Senátu. Zkušenostmi, odborně i morálně je Pavel Hubený bezesporu nejerudovanější osobou, která kdy usedla na funkci ředitele šumavského parku, a to za celou dobu jeho existence.

Jistě bych našel i některé stíny v dosavadní práci Pavla Hubeného. Necelý rok v dočasné funkci (nejistotě) však není právě dlouhá doba k důsledné rekonstrukci a nápravě tak složité, problematické a zkoušené instituce, jakou se Národní park Šumava stal během čtvrtstoletí své existence. Mezi hlavní výhrady bych zařadil pomalou a málo razantní rekonstrukci Rady NPŠ a ponechání některých zaměstnanců Správy ve funkcích, ve kterých za vlády odvolaného vedení selhali, nebo byli součástí i přímými aktéry jeho nezákonných postupů.

Několik měsíců probíhají usilovné práce na základním dokumentu, určujícím, kudy se bude šumavský park v následujících letech ubírat – Plánu péče. Osoba Pavla Hubeného by měla být zárukou, že nový Plán péče bude dokumentem o Národní park Šumava skutečně pečujícím, nikoliv likvidačním jako tomu bylo u Plánu péče z dílny jeho předchůdce.

Radek DAVID

1 komentář
  1. Jana Schmidová říká

    Věřím, že pan Hubený bude jmenován, jeho profesionalita a vztah k přírodě řízený rozumem a citem jsou mimořádné ! Lepšího ředitele by pan ministr nenašel.

Zanechte komentář

Vaše mailová adresa nebude zobrazena.