Šumavské perly III – Šumavský diskurs

Přečtěte si také ...

1 komentář

  1. Petr Ješátko napsal:

    Naprosto musím souhlasit s většinou uvedených faktů. Jediné, s čím nemohu naprosto souhlasit již v současné době, je Návrh Zonace NP Šumava , předložený Oddělením pro výzkum biodiverzity Czech Globe a Hnutí Duha. Současný stav lesních ekosystémů a návrh na území jimi navrhované, jako bezzásahové,je naprosto nezodpovědný a bez znalostí současného stavu ! Jsou tam ve velké části celé rozsáhlé porostní celky, doslova devastované v posledních letech úmyslnými těžbami harvestory, z nichž bylo dřevo vytěženo, odvezeno z lesního ekosystému a prodáváno. To trvá i nadále. Jenom za poslední dva roky bylo takhle na těchto lokalitách devastováno a převedeno nevhodnými úmyslnými těžbami 2 000 ha lesa, do stavu lesů hospodářských určených k produkci dříví ,čímž se ani ředitel,ani jeho náměstek Kozel,netají. Tohle území prý musí sloužit k zisku organizace. Tedy místo toho, jak nařizovaly předchozí Plány péče až do roku 2010, aby byly postupně jemnými těžebními postupy proředěny mozaikovitě a podsázeny listnáči a jedlí, jsou brutálně rozčleňovány přibližovacími linkami pro následný odvoz dříví a další těžby harvestory , Současně návrh obsahuje i zařazení rozsáhlých holiny s vytěženým, z lesa odvezeným a prodaným dřívím, dosud nezalesněné po předchozích kalamitách. Více o současném stavu lesních ekosystémů, veřejných zakázkách, místních živnostnících, atd naleznete na : http://www.obcanskymonitoring.cz , v Rubrice Šumava.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *