Hříchy „Duchovní komunity“

Autor článku:

Website:

Přečtěte si také ...

6 komentářů

 1. Petr Ješátko napsal:

  Naprosto souhlasím. Holina je nejhorší co lesní ekosystém může potkat. Proto nemohu souhlasit s tím,že se odpůrci bezzásahovosti tomuto zhodnocení vyhýbají ! Zároveň ale nemohu souhlasit s tím,že současné vedení nechce 28 let zalesňovat holiny s vytěženým,z ekosystému odvezeným a prodaným dřívím !!! Další co je třeba říci,že uváděné příklady lokalit Polom a Plesná byly komplexně podsazeny v minulosti smrkem,někde javorem klenem,níže bukem a jedlí. Přes ně spadl v r.2007 Kiryll. Pokud někdo bude vydávat tyto podsadby za přirozenou obnovu,tak sprostě lže. Podsadby byly prováděny za období,kdy jsem tam dělal fořta na LS Železná Ruda a lesnické úseky byly obsazeny lesníky Růžičkou,Ješátkem Petrem ml.,Maxou. Podsadby,ochranu kultur proti buřeni a zvěři prováděla firma Hvozd a živnostník ze Železné Rudy Valenta a další. Vše mohu dokladovat a proto „výzkumy“,které se v těchto lokalitách dějí jsou buď úmyslně zkreslené,nebo odborně negramotné,protože „výzkumník“ není schopen po těch letech rozeznat přirozenou obnovu od podsadeb,tedy umělé výsadby. Tohle vše je asi důvodem,že současné vedení NP Šumava nemá naprosto důvěru v místních občanech a lesnících.

  • Karel Schneider napsal:

   Průměrná hodnota obnovy bez rozlišení původu je 6000 jedinců na hektar, to je zjištěno ze 750 monitorovaných ploch napříč celým parkem. Lesní půda tamtéž je 54 100 ha, čili se dá na této ploše odhadnout více než 350 milionů stromů. Od roku 1991 do roku 2014 bylo v NP vysázeno necelých 14 milionů sazenic s převahou listnatých stromků a jedle do lesů vlastněných státem. Ztráty umělé výsadby se pohybují kolem 19 procent. Z těchto údajů vyplývají ta mizivá 3 procenta umělého sázení na celkové skladbě lesů v národním parku. (Hubený „Lesy pod lupou“, str. 54-55)

 2. Petr Ješátko napsal:

  Pokud monitoring dělali lidé,z akce Duha,tedy nikoliv odborníci je mi líto.Tenhle Váš výpočet,resp.pana Hubeného, vůbec nic neříká o skutečnosti v lesním ekosystému. Každý průměrně vzdělaný člověk,natož lesník ví,že jsou Lesní hospodářské plány,které vycházejí z metodiky pro lesní ekosystémy,včetně souboru lesních typů,složení dřevin na těchto lokalitách,tedy jednotlivých porostů,etáží atd atd. Pokud jste v tomto směru nevzdělaný,můžete se tímto způsobem prezentovat. Doporučuji však si doplnit o tyto věci vědomosti. Tragedií Národního parku Šumava jsou právě lidé,jako Vy,kteří se bojí přijít do lesních ekosystémů a na místě předložit fakta. Příkladem doslova idiotského příkladu jsou právě porosty na Plesné a Polomu. Tam opravdu čouhá autorovi sláma z bot. Pokud by se zeptal,tak mu vysvětlíme,co je a byla metoda saprofyt,kde jsme do tlejícího smrkového dřeva v horských smrčinách vysázeli tisíce obalovaných sazenic smrku,což následně ocenila jejich výsledek kontrola MŽP ČR. Také loni,když jsem byl se současným ředitelem v lese a ukazoval jsem mu příklady,byl překvapen. Mlčel,protože nemá argumenty,nemá zkušenosti a nikdy v tomto směru nic neudělal,pokud pominu,že nechal kácet 2 300 m3 lapáků a kůrovce v Národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero v horské smrčině / 1 343 m.n.m/,tedy 8 lesní vegetační stupeň. Následně ji smetla vichřice a povolil nasazení harvestorů v této rezervaci a postřik chemickým roztokem Vaztaku. Mohl bych uvádět další příklady. Jsem zvědav,zda to nevymažete,protože dobře víte,že máte snahu věci zatajovat/ viz sezení s panem Hubeným loni ve Vimperku,kde jasně řekl nevládkám,že bude pokračovat v trajektorii Mánka/

 3. Petr Ješátko napsal:

  Ještě k tomu výpočtu pana Hubeného,který používáte a který jenom dokazuje jeho neodbornost. Mám k dispozici Lesní hospodářskou evidenci,která je sumarizována ročně ve statistickém výkaze Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví- Les 8-O1. Je zákonem předepsána a nemůže a nesmí to být blud,který je možno napsat v jakékoliv knížce. Je podepsán zástupcem NP Šumava a odesílán objektivním orgánům. Zkreslování je trestný čin. Ten zcela jasně uvádí,od doby,kdy jsme převzali hospodaření v lesích plně,tedy rok 1994 do začátku r.2007/ orkán Kyrill po němž a následných kalamitách pan Hubený odmítá zalesňovat holiny a zároveň i sázet listnáče a jedle, v množství podle Plánů péče,/že celková holina z těžby byla za toto období 1 877 ha. Tam byla přednostně orientována zalesnění a nejenom smrkem,ale dřevinami ostatními zajišťující zvýšení ekologické stability porostů a návrat k přírodě blízkým porostům,podle daného souboru lesních typů,tedy i vegetačních stupňů. Z této evidence také jasně vyplývá,jak se za období nelesníka ředitele Pavlíčka zcela nesmyslně vysázeli nevýsadbyschopné ,jak uvádí, tato evidence „semenáčky“ jedle,které následně uhynuly. Při takové a současné „péče o lesní ekosystémy“ není divu,že takový odborník použije takový výpočet hodný diletanta v oboru.Přirozená obnova pod porosty smrkovými je opět převážně smrková a tedy vytváří lesy ekologicky labilní. Nelze si to plést s bezzásahovými horskými smrčinami . Je zcela zřejmé,že ti,kteří prováděli monitoring pro knížku pana Hubeného, asi nemohli poznat jednotlivé dřeviny,aby jejich monitoring byl k něčemu Tedy to,bez rozlišení původu již celý monitoring deklasuje . Proto se dělají lesní hospodářské plány,které vcelku přesně, podle známých metod uvádějí zastoupení dřevin na holinách,pod porosty,etáže a plochy na kterých se ta která dřevina nalézá. Za tyto zákonem nařízené a státní správou lesního hospodářství i ochrany přírody MŽP ČR schválené LHP, platí pan Hubený,jako ředitel parku, statisícové faktury např. IFERU,kde pracuje bývalý náměstek NP Šumava,tedy jeho kolega. Tyto LHP jsou vypracovávány kvalitně a jsou závazné pro organizaci. Možná tohle vše je tedy pro divadlo ohlupovat laickou veřejnost a nebo pro finance? Pro koho,to nevím ?

 4. Karel Schneider napsal:

  Pane Ješátko,
  máte-li jiné statistiky o zalesňování než Správa NPŠ (ředitel Hubený),
  dejte sem prosím na ně odkazy nebo sem napište přímo ty součty vysazených stromků za totéž období a celou plochu NP jak uvádí Hubený ve své knize a pak snad můžeme slušně diskutovat a případně korigovat Hubeného tvrzení. KaS

 5. Petr Ješátko napsal:

  Každý člověk,který něco ví o Lesní hospodářské evidenci zná tenhle Roční výkaz. Pokud se člověk baví déle s hlupákem,baví se dva hlupáci. Tohle není odborná diskuze,protože ani Hubený ani Vy nerespektujete základní odborné dokumenty. Knihu napsal Hašek i o Švejkovi,odbornou vědeckou studii,či statistický výkaz nemůže napsat každý. Statistika je přesně s dalšími dokumenty uvedena např. v Posouzení lesního hospodářství NP Šumava v letech 1991 v letech 1991-1999. Ovšem to jsou fakta,nikoliv bláboly,které si skupina lidí účelově vymýšlí a proto se bojí otevřeně jít do diskuze u kulatého stolu,natož přímo v lese.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *