Příroda, Historie, Současnost, Lidé, Názory

Příroda

Společnost

Volný čas

Téměř zapomenuté šumavské hrady: Osule (Vosule, Vitějovice)

Historie hradu zasahuje do 13. století. Je tedy památkou na dobu bezesporu jednoho z nejvýznamnějších českých panovníků. Na pokyn krále Přemysla Otakara II., který chtěl při Zlaté stezce vybudovat opěrný bod mezi državami Vítkovců, dal jeho základy postavit nejvyšší maršálek království Bavor II. ze Strakonic, choť královy nemanželské dcery Anežky.
Více...

Zpravodajství

Cestujeme